Xarici azad olunmayan borututan plaşkalı tutucu alət olub, neft-qaz quyularından təmir zamanı qəzaya uğramış nasos-kompressor borularını tutaraq tam və ya hissə-hissə çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İstehsalçının zəmanəti:

  1. İstehsalçı  nəqletmə , istismar və saxlama qaydalarına riayət olunduğu halda borututanın TŞ AZ 1130290-32-2013 texniki şərtlərinin tələblərinə uyğunluğuna zəmanət verir.
  2. Zəmanət verilən istismar müddəti – borututanın istismara verildiyi gündən 12 ay , amma 24 aydan artıq olmayaraq.

Əsas parametrlər:

MarkasıTNZ-168 (sol yivli)
Yük qaldırma qabiliyyəti, t75
Tutulan boru sütununun şərti diametri, mm:
a) ГОСТ 633 üzrə nasos-kompressor boruların
- hamar boru - gövdəsindən
- hamar boru – muftasından
b) ГОСТ 631 üzrə qazma boruların


60; 73; 89
60; 73
73
Daxilində tutma əməliyyatı baş verən istismar boru sütununun şərti diametri. mm168...219
Birləşdirici yivi114Л ГОСТ 631-75
Əndazə ölçüləri , mmǾ138x785
Çəkisi , kq35,0