Neft-qaz quyularının təmiri zamanı qəzaya uğramış boruların frezlənməsindən və ya kəsilməsindən əmələ gələn yonqarların və xırda əşyaların yuyucu maye axını vasinəsilə kameraya yığaraq quyu ağzına qaldırılır ki, nəticədə, quyu dibinə kənar əşyaların tökülməsinin qarşısını alır

İstehsalçının zəmanəti

  • İstehsalçı , nəqletmə , istismar və saxlama qaydalarına riayət olunduğu halda  şlamtutanın OCT 26-02-1275-75–ə uyğunluğuna zəmanət verir.
  • Zəmanət verilən istismar müddəti – şlamtutanın istismara verildiyi gündən 12 ay , amma 24 aydan artıq olmayaraq.

Əsas parametrlər:

MarkasıTNZ-146 (sol yivli)
Yük qaldırma qabiliyyəti, t40
Tutulan ГОСТ 633 üzrə nasos-kompressor boruların şərti diametri, mm:
- hamar boru - gövdəsindən
- hamar boru - muftasından

60, 73
60
Daxilində tutma əməliyyatı baş verən istismar boru sütununun şərti diametri. mm146...194
Birləşdirici yivi102Л ГОСТ 631-75
Əndazə ölçüləri , mmǾ118x740
Çəkisi , kq21,0