skip to Main Content
[vc_row][vc_column]

Xarici Borututan TNZ-146 (sol yivli)

Neft-qaz quyularının təmiri zamanı qəzaya uğramış boruların frezlənməsindən və ya kəsilməsindən əmələ gələn yonqarların və xırda əşyaların yuyucu maye axını vasinəsilə kameraya yığaraq quyu ağzına qaldırılır ki, nəticədə, quyu dibinə kənar əşyaların tökülməsinin qarşısını alır

İstehsalçının zəmanəti

  • İstehsalçı , nəqletmə , istismar və saxlama qaydalarına riayət olunduğu halda  şlamtutanın OCT 26-02-1275-75–ə uyğunluğuna zəmanət verir.
  • Zəmanət verilən istismar müddəti – şlamtutanın istismara verildiyi gündən 12 ay , amma 24 aydan artıq olmayaraq.

Əsas parametrlər:

[vc-acf-field-picker page_field="cedvel" wrap_field=""][vc-acf-field-picker page_field="metnsonra" data_context="" extra_classes="metnsonra"][/vc_column][/vc_row]
Back To Top