Ştanqtutucu quyuda qalmış nasos ştanqlarının və quyuağzı ştokun tutulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əsas texniki parametrləri

MarkasıŞK-69x36
Daxilində iş aparılan n/k borularının şərti diametri ,mm89 ;114
Ştanqın tutulan elementinin diametri, mmgövdə - 16-36;
başlıq - 36-52;
mufta - 38-57
Yükqaldırıcılığı , t14
Əndazə ölçüləri , mmǾ69x866
Çəkisi , kq8,5

İstehsalçının zəmanəti

3.1. İstehsalçı , nəqletmə , istismar və saxlama qaydalarına riayət olunduğu halda ştanqtutucunun ТУ 26-16-137-82–yə uyğunluğuna zəmanət verir.

3.2. Zəmanət verilən istismar müddəti – Ştanqtutucunun istismara verildiyi gündən 12 ay , amma 24 aydan artıq olmayaraq .