Ştanqtutucu quyuda qalmış nasos ştanqlarının və quyuağzı ştokun tutulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əsas texniki parametrləri

MarkasıŞK-57x22
Daxilində iş aparılan n/k borularının şərti diametri ,mm73
Ştanqın tutulan elementinin diametri, mmgövdə - 12-22;
başlıq - 26-43;
mufta - 26-46
Yükqaldırıcılığı , t10
Əndazə ölçüləri , mmǾ57x762
Çəkisi , kq5,7

İstehsalçının zəmanəti

3.1. İstehsalçı , nəqletmə , istismar və saxlama qaydalarına riayət olunduğu halda Ştanqtutucu ТУ 26-16-135-82–yə uyğunluğuna zəmanət verir.

3.2. Zəmanət verilən istismar müddəti – Ştanqtutucunun istismara verildiyi gündən 12 ay, amma 24 aydan artıq olmayaraq.