Ştanqtutucu quyuda qalmış nasos ştanqlarının və quyuağzı ştokun tutulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əsas texniki parametrləri

MarkasıŞK-47x19
Daxilində iş aparılan n/k borularının şərti diametri ,mm60
Ştanqın tutulan elementinin diametri, mmgövdə - 12-19;
başlıq - 26-36;
mufta - 26-38
Yükqaldırıcılığı , t6
Əndazə ölçüləri, mmǾ47x693
Çəkisi, kq3,6

İstehsalçının zəmanəti

3.1. İstehsalçı , nəqletmə , istismar və saxlama qaydalarına riayət olunduğu halda ştanqtutucunun ТУ 26-16-135-82–yə uyğunluğuna zəmanət verir.

3.2. Zəmanət verilən istismar müddəti – Ştanqtutucunun istismara verildiyi gündən 12 ay , amma 24 aydan artıq olmayaraq.