Neft-qaz quyularının təmiri zamanı qəzaya uğramış boruların frezlənməsindən və ya kəsilməsindən əmələ gələn yonqarların və xırda əşyaların yuyucu maye axını vasinəsilə kameraya yığaraq quyu ağzına qaldırılır ki, nəticədə, quyu dibinə kənar əşyaların tökülməsinin qarşısını alır.

Əsas texniki parametrləri

MarkasıŞT-130 (sol yivli)
Şərti diametri, mm130
Səbətinin dərinliyi, mm170
Birləşdirici yivi3-88Л
Əndazə ölçüləri, mmǾ133x1600
Çəkisi, kq120

İstehsalçının zəmanəti

3.1. İstehsalçı , nəqletmə , istismar və saxlama qaydalarına riayət olunduğu halda  şlamtutanın OCT 26-02-1275-75–ə uyğunluğuna zəmanət verir.

3.2. Zəmanət verilən istismar müddəti – şlamtutanın istismara verildiyi gündən 12 ay , amma 24 aydan artıq olmayaraq.