Rama üzərində nasos qurğusu fərdi dəniz yuzüllərində və quru sahələrin yol olmayan rayonlarına yerləşmiş neft və qaz quyularına onların sementlənməsi, layların hidravliki yarılması, onların basılması, yuyulması və digər yuma-basqı işləri zamanı müxtəlif mayelərin vurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Texniki göstəriciləri:

1Faydalı gücü, kVt (a.g)300 (400)
2Ən böyük təzyiq, MPa
İdeal verimdə, l/s
40,0
7,9
3Ən böyük ideal verim, l/s
Təzyiqdə, MPa
32,0
9,4
4Güc aqreqatı
Gücü, kVt (a.g)
B2-500TK-C4
367 (500)
5Nasos14 T
6Qabarit ölçüləri, mm:
- uzunluğu
- eni
- hündürlüyü

5680
2500
3130
7Kütləsi, kq11545