Metalşlamtutucu quyudakı parçalanmış metal obyektlərin və süxurdağıdıcı alətlərin (balta , frez vəs.) qırıqlarının tutulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İstehsalçının zəmanəti 

3.1. İstehsalçı , nəqletmə , istismar və saxlama qaydalarına riayət olunduğu halda metal şlamtutucunun OCT 26-02-1275-75–ə uyğunluğuna zəmanət verir.

3.2. Zəmanət verilən istismar müddəti – metal şlamtutucunun istismara verildiyi gündən 12 ay , amma 24 aydan artıq olmayaraq.

Əsas texniki parametrləri

MarkasıMŞT-108 (sol)
Şərti diametri ,mm108
Səbətinin dərinliyi , mm400
Birləşdirici yivi3-76
Əndazə ölçüləri, mmǾ137x1230
Çəkisi, kq95