1. İşarəsi – ПРОВОЛОКА  2,2-1670-В ГОСТ 7372-79
  2. Buraz məftili – örtüksüz В markalı
  3. Nominal diametr – 2,2 mm
  4. Qırılmaya qarşı müvəqqəti müqavimət – 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2)
  5. 1 p/metrənin çəkisi – 0,03 kq/m
  6. Məftilin uzunluğu – 6500 м
  7. Dolağın ümumi çəkisi –  204,8  кг