Dəstlilik:

1.Yay20 ədəd
2.Koronka (ucluq) 1J.01120 ədəd
3.Aşağı lülə 1J.0072 ədəd
4.ГОСТ 9833-73 üzrə rezin halqalar:
- 040-045-30
- 055-065-58
- 060-065-30

20 ədəd
100 ədəd
20 ədəd