ГЦ tipli sementləmə başlıqları neft və qaz quyularının sementlənməsi zamanı quyu ağzının nasos aqreqatları ilə birləşdirilməsi üçün təyin olunmuşdur.
Sementləmə başlığı gövdədən, keçid kranlarından, saxlayıcılardan, ayırıcı və manometrli qapaqdan ibarətdir.

Texniki xüsusiyyətləri:

ParametrlərГЦ- 146х168ГЦ- 219х245ГЦ- 273х299ГЦ- 324х340ГЦБ- 100ГЦБ- 125
1Ən böyük işçi təzyiq, MPa403225204040
2Birləşdirilən xəttlərin sayı, əd333333
3Əndazə ölçüləri, mm
- hündürlüyü
- eni

820
1152

895
1227

954
1277

998
1317

934
1102

1015
1127
4Kütləsi, kq195,5271,6364,8413,0218,4234,7