(73 mm borunu parafindən təmizləmək üçün ərsin)

Ərsin nasos-kompressor lift borularının daxili səthlərini parafin çöküntülərindən təmizləməsi üçün təyin edilmişdir.

Ərsinin əsas göstəriciləri:

  1. Xarici diametr, mm – 56
  2. Uzunluğu, mm – 480
  3. Kütləsi, kq – 1,0

Dəstlilik

Ərsinin satış dəstinə aşağıdakılar daxildir:

  1. Gövdə – 1 ədəd
  2. Birləşdirici – 2 ədəd
  3. Məftili bərkitmək üçün sarğac – 1 ədəd
  4. Etiket – 1 nüsxə

Quruluşu

Polad tamasanın tillərinə iki tərəfdən hündürliyü biri birindən sürüşmə ilə iki itilənmiş halqa qaynaq olunmuşdur. Tamasanın yuxarı başına bucurqaddan gələn məftili bağlamaq üçün, aşağı başına isə yükü bağlamaq üçün birləşdiricilər  bağlanır.