Qurğu neft və qaz quyularının, yerüstü boru kəmərlərinin, çənlərin, armaturların və digər neft-mədən avadanlıqlarının parafindən təmizlənməsi uçun təyin olunmuşdur. Qurğu özündə buxar qazanını, su nasosunu, su üçün çəni,  sərinkeşi, manifoldu, yoxlama nəzarət cihazlarını və avtomatlaşvf sistemini özündə cəmləşdirir.

Texniki göstəriciləri:

1Qızdırılan mühitsu
2Buxar üzrə məhsuldarlığı1600 kq/saat
3Buxarın temperaturu310С
4Buxarın təzyiqi9,81 MPa
5Yanacaq çəninin tutumu0,7m3
6Su çəninin tutumu8 м3