skip to Main Content
[vc_row][vc_column]

Buxaryaradıcı aqreqat RBYQ-1000/10Е

Qurğu neft və qaz quyularının, yerüstü boru kəmərlərinin, çənlərin, armaturların və digər neft-mədən avadanlıqlarının parafindən təmizlənməsi uçun təyin olunmuşdur. Qurğu özündə buxar qazanını, su nasosunu, su üçün çəni,  sərinkeşi, manifoldu, yoxlama nəzarət cihazlarını və avtomatlaşvf sistemini özündə cəmləşdirir.

Texniki göstəriciləri:

[vc-acf-field-picker page_field="cedvel" wrap_field=""][vc-acf-field-picker page_field="metnsonra" data_context="" extra_classes="metnsonra"][/vc_column][/vc_row]
Back To Top