AzİNMAŞ –630 tipli nasos qurğuları quyularda sementləmə işlərinin aparılması, layların parçalanması, quyuların duz turşusu ilemal edilməsi, basılması, təzyiqlə yoxlanılması, yuyulması və digər yuma-basma işlərinin aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əsas parametrlərAzİNMAŞ 630х50AzİNMAŞ 630х70AzİNMAŞ 630х100
1Faydalı gücü, kVt (a.g)465 (630)465 (630)465 (630)
2Ən böyük təzyiq, MPa
İdeal verimdə, l/s
50
8,7
70
6,7
100
4,7
3Ən böyük ideal verim, l/s
Təzyiqdə, MPa
29,9
15,8
19,1
24,0
15,5
31,5
4Montaj bazasıКамАЗ-43118КамАЗ-43118КамАЗ-43118
5NasosÜçplunjerli N-630Üçplunjerli N-630Üçplunjerli N-630
6Əndazə ölçuləri, mm
- uzunluğu
- eni
- hündürlüyü

9100
2500
3400

9100
2500
3400

9100
2500
3400
7Kütləsi, kq207502075020750