skip to Main Content

RJNQ – 320×40 (UNB1R – 400×40) nasos qurğusu

Rama üzərində nasos qurğusu fərdi dəniz yuzüllərində və quru sahələrin yol olmayan rayonlarına yerləşmiş neft və qaz quyularına onların sementlənməsi, layların hidravliki yarılması, onların basılması, yuyulması və digər yuma-basqı işləri zamanı müxtəlif mayelərin vurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Texniki göstəriciləri:

1Faydalı gücü, kVt (a.g)300 (400)
2Ən böyük təzyiq, MPa
İdeal verimdə, l/s
40,0
7,9
3Ən böyük ideal verim, l/s
Təzyiqdə, MPa
32,0
9,4
4Güc aqreqatı
Gücü, kVt (a.g)
B2-500TK-C4
367 (500)
5Nasos14 T
6Qabarit ölçüləri, mm:
- uzunluğu
- eni
- hündürlüyü

5680
2500
3130
7Kütləsi, kq11545
Back To Top